FloraXchange Services speelt in op veranderende vraaggestuurde keten

In september is het platform, dat de handel tussen een bepaalde regio en exporteurs bevordert, ofwel FloraXchange Services, een jaar live. Je ziet dat FloraXchange Services niet alleen de handel bevordert door transport gezamenlijk op te pakken. Het platform speelt ook in op de veranderende vraaggestuurde keten door o.a. stickers direct af te handelen, transacties automatisch te verrekenen en klachten effectief af te handelen. In het afgelopen jaar is het platform uitgerold in regio Boskoop en Venlo en zijn er door de deelnemende kopers ruim 11.000 bestellingen gedaan bij 40 kwekers.

Tijdens de evaluatie, die op 30 juni jongstleden plaats vond, is met name gesproken over het beter ontsluiten van de transportreserveringen die gemaakt kunnen worden voor orders via FloraXchange Services, aldus Jan van der Lans. Dit is het laatste stukje dat nodig is om echt af-tuin met virtuele voorraad te gaan werken en volledig aan te sluiten op de vraaggestuurde keten. Tevens is gekeken hoe FloraXchange Services de komende tijd verder uitgerold kan worden in andere gebieden.  

FloraXchange Services
FloraXchange Services is een samenwerkingsvorm tussen kopers en kwekers. Het doel van het nieuwe platform is om de handel tussen diverse regio’s te bevorderen door het proces heel efficiënt in te richten door o.a. transport gezamenlijk op te pakken. Meer informatie vind je op: www.floraxchangeservices.nl