FloraXchange gaat innovatiesnelheid sector vergroten

De laatste twee decennia heeft het internet zich onmisbaar gemaakt in de sector. De transparantie die dit biedt zorgt voor een verschuiving in de rollen van de traditionele spelers. Datzelfde internet biedt echter grote kansen in de keten die momenteel nauwelijks benut worden. Om deze kansen in een stroomversnelling te brengen gaat FloraXchange zich de komende jaren volledig focussen op het verder bouwen van een ‘open platform’. Hiermee wil het platform andere ketenspelers de mogelijkheid geven om meer invloed uit te oefenen op de werking en de inhoud van het platform. Op deze manier kunnen de diverse ketenspelers efficiënter samenwerken.

Open sierteelt platform
FloraXchange gaat zich de komende jaren richten op de realisatie van een open sierteelt platform. In de praktijk betekent dit dat bepaalde delen van FloraXchange opengezet worden voor andere softwareleveranciers door middel van een zogenaamde API. “Alhoewel we als platform proberen alle gangbare standaarden te ondersteunen, missen we nog voor veel communicatiekanalen een (sector) standaard. Middels het open platform willen we zorgen dat andere softwareleveranciers aan kunnen haken op de nieuwe ontwikkelingen die we doorvoeren waardoor we met zijn allen sneller kunnen innoveren in de sector”, zegt Jefry van den Hoeven, verantwoordelijk voor de productontwikkeling van FloraXchange.

Eigen functionaliteiten in FloraXchange
Tevens is het in de toekomst voor de diverse ketenspelers mogelijk om onder bepaalde voorwaarden zelf functionaliteiten toe te voegen aan het platform. Van den Hoeven vergelijkt dit met Apps op smartphones. “Als een exporteur een specifiek idee heeft dat de samenwerking tussen hem en de leverancier kan verbeteren, kan hij een eigen stukje software toevoegen aan het platform. Deze extra functionaliteit hoort dan bijvoorbeeld bij een transactie of een aanbodsregel en is uitsluitend bedoeld voor deze exporteur.” Voor de kweker heeft dit als voordeel dat hij niet op verschillende portals moet inloggen om zulke specifieke zaken te regelen met zijn klant.

Door samenwerking efficiënter werken
“Alles wat we doen moet bijdragen aan efficiëntere communicatie en een betere samenwerking tussen de spelers in de sierteeltketen”, laat Jefry weten. “We zullen beter moeten leren samenwerken met andere partijen zoals de verschillende softwareleveranciers, maar ook instanties als Floricode en FloraHolland. Op sommige vlakken is er misschien wat overlap in dienstverlening, maar daar mag het primaire proces in de sector niet onder lijden. Dit is nu nog te vaak het geval.”

Data verrijken
Een ander speerpunt van FloraXchange is het verrijken van de databank. “Als we iets geleerd hebben in de laatste jaren is dat de kwaliteit van de data enorm belangrijk is. We blijven ons daarom inzetten om deze betrouwbaarheid te verhogen. Ook zullen we door een aantal samenwerkingen het aanbod verder gaan verrijken met metadata om de kopers alle gegevens te kunnen aanbieden die ze nodig hebben”, aldus Van den Hoeven.

FloraXchange
FloraXchange is een communicatieplatform, voornamelijk bedoeld voor kopers en kwekers in de sierteeltsector. FloraXchange heeft als doel om partijen sterker te laten samenwerken zodat de sector als geheel efficiënter kan opereren. Als basis van deze communicatie is er een aanbodsbank met sierteeltproducten. Rondom dit aanbod worden allerlei diensten aangeboden waarbij de interactie tussen de verschillende sectorspelers centraal staat.

FloraXchange verbindt. Waar wij voor staan, waar wij in geloven, waar onze focus ligt en wat onze plannen zijn, kun je lezen in onze visie.