De bestellijst

De meeste exporteurs bepalen welke producten wel en niet geschikt zijn voor een eindklant. Deze selectie wordt gebaseerd op basis van kwaliteit, kweker, seizoen , etc. Van veel kopers krijgen we daarom te horen dat ze slechts een kleine selectie van artikelen naar een eindklant willen sturen. Meestal gebeurt dit door de artikelen uit te kiezen en in een offerte te plaatsen, maar dit kan eenvoudiger met behulp van de bestellijst.

In een notendop: Met de bestellijst maakt de koper een subselectie van artikelen, voert de bijbehorende prijzen in en stuurt het formulier naar zijn klant. De eindklant kan vervolgens de aantallen ingeven waarna de exporteur de bestelling ontvangt. 

Stap 1

Het aanmaken van een bestellijst gebeurt op dezelfde manier als dat er een offerte wordt gemaakt. In de verzameling van aanbodsregels worden de artikelen geselecteerd die de koper wil aanbieden door per regel op het 'offerte' icoontje te klikken. In de bovenbalk wordt het tellertje opgehoogd.

De bestellijst kan dus ook uitstekend samen gebruikt worden met de aanvraag, door eerst een algemene aanvraag te doen bij kwekers waarna de koper een kleine selectie van de aangeboden regels omzet in een bestellijst voor zijn klanten. 

Stap 2

Zijn de juiste regels geselecteerd dan kan er op het icoontje in de bovenbalk geklikt worden. Ter bevestiging worden de artikelen getoond die zojuist zijn geselecteerd. Er kan nu op de knop 'offerte maken' gedrukt worden om de bestellijst aan te maken. In het scherm dat volgt kan vervolgens een titel, een omschrijving (beide zichtbaar voor de klant) ingevoerd worden en nog een aantal extra voorwaarden. Onderin moet het schuifje 'Bestellijst' gekozen worden.

Stap 3

Nadat de bestellijst is opgeslagen, wordt het scherm geopend waarin de prijzen kunnen worden aangepast. FloraXchange heeft zelf de prijzen opgehoogd met de ingegeven marge. De prijzen kunnen naar eigen inzicht ingegeven worden voor de klanten waarvoor de lijst bedoeld is.

Bovenin zit een knop om de prijzen af te ronden op 5 cent.

Stap 4 (optioneel)

Per regel kan er gekozen worden om direct gewenste labels te koppelen. Dit doet men door de regel te bewerken (potlood icoontje). Er kan o.a. een retailprijs en een barcode worden ingegeven en gekozen worden welke label-layout gebruikt moet worden voor zowel de pot als de tray. De labels doorlopen dan het reguliere labeltraject waarbij de kweker de opdracht krijgt om stickers te printen.

Stap 5 en 6

De bestellijst is af, er moet alleen nog bepaald worden welke klanten de bestellijst te zien krijgen. Dit kan door klanten toe te voegen aan de bestellijst. Alleen klanten die in deze lijst staan, krijgen de bestellijst te zien (op het dashboard) en kunnen de link openen.  De getoonde link moet zelf verspreid worden over de eindklanten die toegang hebben.

Stap 7

Zodra de eindklant inlogt ziet hij op het dashboard de bestellijst staan. De bestellijst is een eenvoudige lijst van alle gekozen artikelen met ernaast een veldje waar een aantal (fust) ingegeven kan worden. Ook kan er (als dit nodig is) een belading gekozen worden.

Stap 8

Als de aantallen zijn ingevuld drukt de eindklant op 'bestellen'. Afhankelijk van de instellingen die de exporteur heeft gezet bij de eindklant, komt de bestelling direct bij de kweker binnen of wordt hij (ter goedkeuring) naar de exporteur gestuurd.

Stap 9

Via de bestellijsten kan de koper het gedrag van de eindklanten volgen. Zo wordt er getoond of de eindklant de bestellijst al gezien heeft en hoe vaak hij er op besteld heeft.

Jefry van den Hoeven

Geschreven door Jefry van den Hoeven

Jefry is een van de oprichters van FloraXchange. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de continue ontwikkeling van het platform. Zijn belangrijkste taak is om nieuwe ideeën en wensen om te zetten naar logische oplossingen.

Deze pagina is di 6 september om 17:28 voor het laatst gewijzigd